Søk

Søk

  Varmtek

  SA1NT Moto - herre - SALG

  SA1NT - herre - SALG

  SA1NT - dame - SALG

  SA1NT - accessories - SALG

  Alle Pressio produkter

  Pressio - herre

  Pressio - dame

  Pressio - unisex

  Pressio - salg

  KARNOSIN

  BAKGRUNNSSTOFF

  • Når musklene ikke får nok oksygen produserer de melkesyre. Hvis mengden melkesyre blir for stor oppleves det som stivhet i musklene.
  • Forsuring er en opphopning av syre i de arbeidende musklene. Den oppstår fordi melkesyren avgir syren sin til musklenes vevsvæske.
  • Det er ikke bare de musklene som arbeider som rammes, det samme gjør resten av kroppen – men ikke så kraftig og ikke så raskt.
  • Glukose (druesukker) er et svært lettoppløselig karbohydrat som forekommer i hele kroppen. Viktigste kilde til energi.
  • Melkesyre er et avfallsstoff som kroppen produserer når den jobber hardt og trenger mer energi enn lungene greier å levere oksygen til. Oksygen er viktig når kroppen skal omsette sukker til energi.
  • Salter av melkesyre kalles laktater. I kroppen foreligger melkesyre som laktat.

   

  HOVEDOPPGAVENE TIL KARNOSIN UNDER FYSISK TRENING

   

  • Glukose brytes ned: Glykolyse er nedbrytningen av glukose (til karbondioksid, vann og energi) som er hovedkilden til drivstoff under høyintensitets trening.
  • Laktat produseres: Mens vi trener bryter musklene ned glukose til melkesyre. Dette omdannes til laktat som produserer hydrogenioner.
  • Musklene blir surere: Hydrogenioner (surheten er bestemt av konsentrasjonen av hydrogenioner) senker PH nivået i musklene og gjør dem surere.
  • Tretthet vises: Muskelsurhet blokkerer nedbrytningen av glukose og reduserer musklenes evne til å trekke seg sammen. Dette forårsaker muskeltretthet.
  • Karnosinbuffer: Karnosin fungerer som en syrebuffer og reduserer surheten i musklene under høyintensiv trening. Med økt nivå av karnosin økes tiden til utmattelse.


  SPESIELT OM STYRKETRENING / ANAEROBE TRENING

  • Karnosin kan bidra til å øke antall repetisjoner.
  • Øker også tiden det tar før musklene blir trette. Bygger mer muskelmasse på kortere tid.
  • Karnosin kan forbedre kroppssammensetningen ved å øke treningsvolumet og fremme muskelvekst.